№ 4/2021

Volume 14, number 4

 

 

 

 

 

In Memory of Academician V.G. Savchenko

PDF

pdficon

INTERVIEWS

Low-Risk Myelodysplastic Syndromes

Gritsaev SV

PDF

pdficon

EXPERIMENTAL STUDIES

Acute Myeloid Leukemia PatientDerived Xenograft Models Generated with the Use of Immunodeficient NSG-SGM3 Mice

Baidyuk EV, Belotserkovskaya EV, Girshova LL, Golotin VA, Levchuk KA, Vasyutina ML, Portnaya YaA, Shchelina EV, Bredneva OG, Petukhov AV, Zaritskey AYu, Demidov ON

PDF

pdficon

Following an Article Published in This Issue (a Letter to the Editors)

Shtil АА

PDF

pdficon

REVIEWS

Biological Mechanisms of Sustaining Deep Molecular Response in Chronic Myeloid Leukemia Upon Withdrawal of Tyrosine Kinase Inhibitors

Chelysheva EYu, Guryanova MA, Turkina AG

PDF

pdficon

Molecular Profiling and Minimal Residual Disease Monitoring in Multiple Myeloma Patients: A Literature Review

Semyanikhina AV, Tolstykh EE

PDF

pdficon

Langerhans Cell Histiocytosis in Adults: Treatment Opportunities of Today

Latyshev VD, Lukina EA

PDF

pdficon

LYMPHOID TUMORS

Results of the Russian Multi-Center Cooperative Prospective-Retrospective Observational Program for Hodgkin’s Lymphoma Treatment RNWOHG-HD1

Moiseev IS, Alekseev SM, Mikhailova NB, Kaplanov KD, Demchenkova MV, Anchukova LV, Baikov VV, Belyaev AM, Vasil’eva YuA, Volkov NP, Vinogradova YuN, Zaritskey AYu, Zdorov AE, Il’in NV, Kashintseva LO, Kondakova EV, Kotselyabina PV, Lapin VA, Lepik KV, Lesechko IV, Moiseenko VM, Manikhas GM, Medvedeva NV, Oleinik YuA, Pavlyuchenko ES, Parfenova KS, Patrakova EV, Proidakov AV, Saidullaeva DV, Tarasova EV, Shipaeva AL, Shneider TV, Afanasyev BV

PDF

pdficon

Prediction of Treatment Efficacy in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia

Kalashnikova OB, Moiseev IS, Gindina TL, Izmailova EA, Ivanova MO, Kondakova EV, Mikhailova NB, Kulagin AD

PDF

pdficon

Systemic Т-Cell Lymphoproliferative Disease Associated with Epstein-Barr Virus: A Literature Review and a Case Report

Shalamova EA, Kovrigina AM, Shupletsova IA, Nikulina EE, Latyshev VD, Tsvetaeva NV

PDF

pdficon

Ibrutinib as First-Line Therapy in High-Risk Chronic Lymphocytic Leukemia: Case Reports

Kurkina NV, Repina EA

PDF

pdficon

Carmustine in the Therapy of B-Cell Lymphomas

Koroleva DA, Zvonkov EE

PDF

pdficon

MYELOID TUMORS

Technical Aspects of Minimal Residual Disease Detection by Multicolor Flow Cytometry in Acute Myeloid Leukemia Patients

Galtseva IV, Davydova YuO, Kapranov NM, Nikiforova KA, Parovichnikova EN

PDF

pdficon

NEWS

Treatment Opportunities in Relapsed Hodgkin’s Lymphoma and Non-Hodgkin’s Lymphomas (Resolution of Expert Panel)

PDF

pdficon