Issue 3/2020

Volume 13 Issue 3

 

In Memory of Prof. B.V. Afanasyev

PDF

pdficon

INTERVIEWS

New Treatment Options for Diffuse Large B-Cell Lymphoma

Matthew J. Matasar

PDF

pdficon

BONE MARROW TRANSPLANTATION

Achievements and Challenges of Evidence-Based Medicine in Hematopoietic Stem Cell Transplantation: An Analysis of Single-Center and Multicenter Trials

Afanasyev BV, Moiseev IS, Volkov NG, Lepik KV, Mikhailova NB, Bondarenko SN, Zubarovskaya LS, Morozova EV, Paina OV, Kozhokar PV, Rakhmanova ZhZ, Pirogova OV, Afanas’eva KS, Beinarovich AV, Semenova EV, Smykova OG, Markova IV, Bykova TA, Alyanskii AL, Smirnov BI, Vladovskaya MD, Smirnova AG, Ivanova NE, Kulagin AD

PDF

pdficon

Natural Killer Cells: License to Kill

Melkova KN, Sharoyan ZhV, Frolov GP

PDF

pdficon

Long-Term Outcomes of Nivolumab Therapy in Patients with Relapsed/Refractory Classic Hodgkin’s Lymphoma after High-Dose Chemotherapy with Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Real Clinical Practice

Lepik KV, Volkov NP, Mikhailova NB, Kondakova EV, Tsvetkova LA, Zalyalov YuR, Lepik EE, Fedorova LV, Beinarovich AV, Demchenkova MV, Smykova OG, Kotselyabina PV, Moiseev IS, Baikov VV, Afanasyev BV

PDF

pdficon

Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Multiple Myeloma Treatment with and without the Use of Granulocyte Colony-Stimulating Factor in Post-Transplantation Period

Gritsaev SV, Kostroma II, Zhernyakova AA, Zapreeva IM, Chebotkevich VN, Bessmeltsev SS, Chechetkin AV

PDF

pdficon

EXPERIMENTAL STUDIES

Efficient Transduction of T-Lymphocytes by Lentiviral Particles in Oncoimmunological Studies

Zaikova EK, Levchuk KA, Pozdnyakov DYu, Daks AA, Zaritskey AYu, Petukhov AV

PDF

pdficon

LYMPHOID TUMORS

The Use of Checkpoint Inhibitors in Classical Hodgkin’s Lymphoma during the COVID-19 Pandemic (Pirogov Medical Center’s Experience)

Sarzhevskii VO, Demina EA, Mochkin NE, Spornik AA, Mamedova AA, Smirnova EG, Bannikova AE, Samoilova AA, Bogatyrev VS, Bronov OYu, Abovich YuA, Melnichenko VYa

PDF

pdficon

Treatment of Aggressive Non-Hodgkin’s Lymphomas in Pregnancy

Mangasarova YaK, Magomedova AU, Nesterova ES, Gorenkova LG, Babaeva FE, Shmakov RG, Kravchenko SK

PDF

pdficon

Comorbidity and Personalized Treatment of Multiple Myeloma in Real Clinical Practice

Skvortsova NV, Kovynev IB, Khalzov KV, Pospelova TI, Nechunaeva IN

PDF

pdficon

MYELOID TUMORS

Early Response and Long-Term Outcomes of Ruxolitinib Therapy in Myelofibrosis: Multicenter Retrospective Study in 10 Centers of the Russian Federation

Lomaia EG, Siordiya NT, Senderova OM, Ochirova OE, Zhalsanova EB, Furtovskaya AYu, Dimov GP, Pozina MG, Li OYu, Trizna KB, Mikhalev MA, Sokurova EV, Otmorskaya AA, Khazieva AS, Ust’yantseva VV, Rogovaya YuD, Zaritskey AYu

PDF

pdficon

 

Pharmacokinetics, Safety, and Tolerance of Anagrelide, the First Domestiс Generic, Compared with Reference Drug

Zyryanov SK, Chistyakov VV, Butranova OI, Stepanova ES, Potanina OG, Abramovich RA

PDF

pdficon

NEWS

Breakthrough Hemolysis as a Challenging Issue in Targeted Therapy of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (Resolution of Expert Panel)

PDF

pdficon