№ 3/2019

№ 3/2019

 

LYMPHOID TUMORS

A Case of Hairy Cell Leukemia Diagnosed Simultaneously with Lymphoplasmacytic Lymphoma by Anti-CD Antibody Microarray Method

Khvastunova AN, Al-Radi LS, Fedyanina OS, Lugovskaya SA, Kuznetsova SA

PDF

pdficon

Primary Bone Lymphomas: Long-Term Results of a Prospective Single-Center Trial

Smol’yaninova AK, Gabeeva NG, Mamonov VE, Tatarnikova SA, Gorenkova LG, Badmadzhapova DS, Kovrigina AM, Gemdzhian EG, Zvonkov EE

PDF

pdficon

TP53 Gene Mutations in Tumor Cells of Patients with Aggressive B-Cell Lymphomas

Misyurina AE, Kravchenko SK, Misyurin VA, Kovrigina AM, Magomedova AU, Baryakh EA, Babaeva FE, Misyurin AV

PDF

pdficon

Rearrangement of Immunoglobulin Genes in Tumor Cells of Patients with Primary Mediastinal (Thymic) Large B-Cell Lymphoma

Mangasarova YaK, Sidorova YuV, Magomedova AU, Biderman BV, Nikulina EE, Sudarikov AB, Kovrigina AM, Kravchenko SK

PDF

pdficon

The Use of Ibrutinib in Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia and in High-Risk Patients

Kurkina NV, Repina EA, Mashnina NN

PDF

pdficon

Experience with the Use of Thio/Mel Conditioning Regimen Prior to Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Multiple Myeloma

Gritsaev SV, Kostroma II, Zhernyakova AA, Zapreeva IM, Karyagina EV, Chubukina ZhV, Tiranova SA, Martynkevich IS, Bessmeltsev SS, Chechetkin AV

PDF

pdficon

MYELOID TUMORS

Prediction of FLAG ± Ida Regimen Efficacy in Patients with Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia

Budaeva IG, Ovsyannikova EG, Goryunova EN, Kulemina OV, Zaitsev DV, Motorin DV, Badaev RSh, Zammoeva DB, Ivanov VV, Bogdanov KV, Pisotskaya OS, Mirolyubova YuV, Nikulina TS, Alekseeva YuA, Zaritskey AYu, Girshova LL

PDF

pdficon

WT1 Gene Overexpression in Differential Diagnosis of Ph-Negative Myeloproliferative Disorders

Lomaia EG, Siordiya NT, Lisina EG, Senderova OM, Silyutina AA, Zaritskey AYu

PDF

pdficon

BONE MARROW TRANSPLANTATION

Clinical Value of miR-3151 Overexpression in Synergistic Interaction with BAALC Host Gene in Patients with Acute Myeloid Leukemia after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Shakirova AI, Barkhatov IM, Churkina AI, Mamaev NN, Zubarovskaya LS, Afanas’ev BV

PDF

pdficon

Severe Hypofunction of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant in Patients with Oncohematological Diseases: Incidence, Risk Factors, and Outcomes

Rudakova TA, Kulagin AD, Klimova OU, Golubovskaya IK, Darskaya EI, Bykova TA, Smirnova AG, Morozova EV, Bondarenko SN, Moiseev IS, Beinarovich AV, Pevtsov DE, Alyanskii AL, Babenko EV, Barkhatov IM, Afanas’ev BV

PDF

pdficon

RARE HEMATOLOGICAL TUMORS AND SYNDROMES

Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria in Patients with Aplastic Anemia: Challenges, Characteristics, and Analysis of Clinical Experience

Shilova ER, Glazanova TV, Chubukina ZhV, Rozanova OE, Zenina MN, Seltser AV, Rugal VI, Balashova VA, Kobilyanskaya VA, Krobinets II, Udal’eva VYu, Zotova II, Stelmashenko LV, Romanenko NA, Zamotina TB, Khorsheva IV, Voloshin SV

PDF

pdficon

COMPLICATIONS OF ANTITUMOR TREATMENT

Clinical and Laboratory Characteristics and Differential Diagnosis between Secondary Hemophagocytic Syndrome and Sepsis

Potapenko VG, Pervakova MYu, Titov AV, Goloshchapov OV, Lapin SV, Surkova EA, Klimovich AV, Mironova OP, Petrova NN, Chernookaya NYu, Karyagina EV, Skorobogatova NV, Pavlyuchenko ES, Karev EA, Potikhonova NA, Dubkova VA, Kaskov AYu, Rysev AV, Kulibaba TG, Medvedeva NV

PDF

pdficon

 

The Effect of Anticoagulant Therapy on Survival and Outcome of Venous Thrombosis in Children, Teenagers, and Young Adults with Acute Lymphoblastic Leukemia Treated According to ALL-MB-2008 and ALL-MB-2015 Protocols

Dmitriev VV, Migal NV, Bydanov OI, Lipai NV, Dmitriev EV

PDF

pdficon

 

ANEMIA

Anemia of Chronic Disease: Key Mechanisms of Pathogenesis in Patients with Malignancies and Feasible Classification Approaches

Sakhin VT, Madzhanova ER, Kryukov EV, Sotnikov AV, Gordienko AV, Rukavitsyn OA 

PDF

pdficon

 

CONGRESSES, CONFERENCES, SYMPOSIA

Materials of the 11th International Symposium on Hodgkin Lymphoma (October, 2018; Cologne)

Demina EA

PDF

pdficon