№2/2014

№2/2014

REVIEWS

Autophagy: cell death or survival strategy?

Kovaleva O.V., Shitova M.S., and Zborovskaya I.B.

PDF

pdficon

Influence of chemotherapy on reproductive system: methods of protection and preservation of ovarian function

Volochayeva M.V., Shmakov R.G., and Demina Ye.A.

PDF

pdficon

BONE MARROW TRANSPLANTATION

Successful allogeneic bone marrow transplantation in patients with severe gram-negative sepsis and septic shock

Galstyan G.M., Makarova P.M., Kuzmina L.A., Parovichnikova Ye.N., Klyasova G.A., Pokrovskaya O.S., Drokov M.Yu., Novikov V.A., Troitskaya V.V., Kostina I.E., and Savchenko V.G.

PDF

pdficon

Haploidentical hematopoietic stem
cell transplantation in children with
acute myeloid leukemia: evolution
of method and our data
 

Subbotina N.N., Dolgopolov I.S., Popa A.V., Boyarshinov V.K., Pimenov R.I., and Mentkevich G.L.

PDF

pdficon

CLINICAL PRESENTATION, DIAGNOSIS, AND MANAGEMENT OF LYMPHOID MALIGNANCIES

Management of relapsed and refractory multiple myeloma: literature review and our data. Part III

Bessmeltsev S.S.

PDF

pdficon

Optimization of diagnosis and treatment of Burkitt’s lymphoma in children, adolescents, and young adults

Valiyev T.T., Baryakh Ye.A., Zeynalova P.A., Kovrigina A.M., Kravchenko S.K., Obukhova T.N., Falaleyeva N.А., Senderovich A.I., Serebryakova I.N., Kaminskaya I.V., Levashov A.S., and Mentkevich G.L.

PDF

pdficon

Quality of life in adolescent and young adult Hodgkin’s lymphoma survivors

Arshanskaya Ye.G., Semochkin S.V., and Rumyantsev A.G.

PDF

pdficon

PCR-based clonality detection in angioimmunoblastic T-cell lymphoma

Sidorova Yu.V., Nikulina Ye.Ye., Chernova N.G., Gorenkova L.G., Gilyazitdinova Ye.A., Kravchenko S.K., Kovrigina A.M., and Sudarikov A.B.

PDF

pdficon

Organizational principles of neurologist’s work in hematological in-patient clinic

Panyushin K.A., Potapkina Yu.M., Ignatyeva Ye.V., Moskovskaya T.A., Zhbrykunova T.V., and Rukavitsyn O.A.

PDF

pdficon

Acute myeloid leukemias with t(7;21)(p22;q22) translocation, 5q- deletion, CD56 expression, and hemophagocytosis: case report and literature review

Mamayev N.N., Gindina T.L., Boychenko E.G., Gorbunova A.V., Kravtsova V.M., Stancheva N.V., Kozhokar P.V., Paina O.V., Zubarovskaya L.S., and Afanasyev B.V.

PDF

pdficon

New molecular markers of CML progression

Misyurin V.A., Misyurin A.V., Kesayeva L.A., Finashutina Yu.P., Misyurina Ye.N., Soldatova I.N., Krutov A.A., Lyzhko N.A., Akhlynina T.V., Lukina A.Ye., Kolosheynova T.I., Novitskaya N.V., Arshanskaya Ye.G., Ovsyannikova Ye.G., Golubenko R.A., Lapin V.A., Pospelova T.I., Tumakov V.A., and Baryshnikov A.Yu.

PDF

pdficon

SUPPORTIVE THERAPY

Efficacy of platelet transfusions during standard induction chemotherapy in patients with acute myeloid leukemia

Davaasambuu B., Gritsayev S.V., Glazanova T.V., Tiranova S.A., Potikhonova N.A., Martynkevich I.S., and Chechetkin A.V.

PDF

pdficon

Peripherally inserted central catheter: literature review

Tsepenshchikov L.V. and Lyadov V.K.

PDF

pdficon

INFECTIONS IN ONCOHEMATOLOGY

Unknown bacteria in oral flora of children with hematological malignancies

Vecherkovskaya M.F., Tetz G.V., and Tetz V.V.

PDF

pdficon

Clinico-immunological features of invasive aspergillosis in patients with Hodgkin’s disease

Shadrivova O.V., Frolova Ye.V., Filippova L.V., Uchevatkina A.Ye., Khostelidi S.N., Chernopyatova R.M., Desyatik Ye.A., Volkova A.G., Shagdileyeva Ye.V., Zubarovskaya L.S., Rysev A.V., Ignatyeva S.M., Bogomolova T.S., Vinogradova Yu.N., Vasilyeva N.V., and Klimko N.N.

PDF

pdficon

LABORATORY DIAGNOSIS

Importance of biochemical studies of brain natriuretic peptide in patients with diffuse large B-cell lymphoma

Yegorova M.O., Komolova Ye.N., and Samsonova S.Ye.

PDF

pdficon

CONGRESSES, CONFERENCES, SYMPOSIA

 

American Society of Hematology 55th Annual Meeting (December, 2013, New Orleans)

PDF

pdficon

NEWS

Press-release from Hoffmann-La Roche Ltd.

PDF

pdficon