№ 3/2022

Volume 15, number 3

INTERVIEWS

New Prospects for Treatment of Diffuse Large B-Cell Lymphoma

Tumyan GS

PDF

pdficon

LYMPHOID TUMORS

Efficacy and Safety of Pola-BR Combination in Relapsed/Refractory Aggressive В-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas: A Russian Multi-Center Study

Smykova OG, Semenova AA, Chernykh YuB, Mitina TA, Kildyushevskii AV, Kravchenko SK, Misyurina AE, Magomedova AU, Baryakh EA, Samarina SV, Volkov NP, Markelov VV, Kotselyabina PV, Fedorova LV, Lepik KV, Kondakova EV, Stelmakh LV, Baykov VV, Mikhailova NB, Moiseev IS, Tumyan GS, Osmanov EA, Kulagin AD

PDF

pdficon

Quality of Life and Efficacy of Triplet IxaRd Therapy in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Results of a Multi-Center Pilot Real-World Study

Ionova TI, Vinogradova OYu, Kochkareva YuB, Markova EE, Kaplanov KD, Shirokova MN, Shelekhova TV, Levanov AN, Kopylova AV, Li OYu, Mitina TA, Rukavitsyn OA, Simashova PI, Anchukova LV, Babich EN, Volkova SA, Dasheeva DB, Demchenkova MV, Dubov SK, Esenina TV, Ivanova LE, Kravchuk TL, Rimashevskaya EV, Savinova MT, Saraeva NO, Porfirieva NM, Nikitina TP, Ptushkin VV

PDF

pdficon

Prognostic Value of the Degree of Tumor Tissue Infiltration by CD15-Positive Granulocytes in Nodular Sclerosis Classical Hodgkin’s Lymphoma

Perfilova EA, D’yakonov DA, Minaev MS

PDF

pdficon

REVIEWS

Stratification of Patients with Multiple Myeloma: State-of-the-Art and Prospects

Aksenova AYu, Zhuk AS, Stepchenkova EI, Gritsaev SV

PDF

pdficon

MYELOID TUMORS

Efficacy Predictors of the Third-Line Tyrosine Kinase Inhibitor Therapy in Patients with Chronic Phase of Chronic Myeloid Leukemia: Results of a Multi-Center Study

Lomaia EG, Shuvaev VA, Chitanava TV, Matvienko YuD, Martynkevich IS, Voloshin SV, Efremova EV, Mileeva ES, Fominykh MS, Kersilova AE, Karyagina EV, Il’ina NV, Dorofeeva NV, Medvedeva NV, Klimovich AV, Shneider TV, Stepanova SA, Polezhaikovskaya NF, Siordiya NT, Sbityakova EI, Lazorko NS, Tochenaya EN, Motorin DV, Shnalieva NA, Alekseeva YuA, Zammoeva DB, Zaritskey AYu

PDF

pdficon

Azacitidine/Venetoclax Combination as First-Line Therapy in Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemias: A First Step

Granatkin MA, Nikitin EA, Mikhailov ES, Doronin VA, Minenko SV, Okuneva MM, Degtyareva NV, Pochtar ME, Lugovskaya SA, Kobzev YuN, Vinogradova OYu, Ptushkin VV

PDF

pdficon

BONE MARROW TRANSPLANTATION

Herpes Virus Reactivation in Lymphoma Patients During and After Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Mangasarova YaK, Davydova YuO, Tikhomirov DS, Margolin OV, Gorenkova LG, Nesterova ES, Babaeva FE, Misyurina AE, Bagova MO, Fastova EA, Magomedova AU, Galtseva IV, Tupoleva TA, Kravchenko SK

PDF

pdficon

ANEMIAS

Clonal Evolution of Aplastic Anemia: A Brief Literature Review and a Case Report

Shilova ER, Glazanova TV, Kostroma II, Zenina MN, Rozanova OE, Chubukina ZhV, Sabitova RR, Romanenko NA, Balashova VA, Gritsaev SV

PDF

pdficon